Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
een belangrijk advies

Tegenwoordig is het adviseren van anderen steeds vaker een belangrijk deel van iemands werk of zelfs de volledige baan. Als u als adviseur werkt en daarbij een fout maakt, kan dat grote gevolgen hebben. Ook wanneer één van uw medewerkers een verkeerd advies uitbrengt, kan dat onvoordelig voor u als ondernemer uitpakken. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen claims door verkeerde uitoefening van uw beroep en kosten voor verweer in juridische procedures.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet hetzelfde als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijksheidsverzekering kunt u beschouwen als de WA verzekering voor uw bedrijf, maar deze dekt geen schade die ontstaat door het uitbrengen van een verkeerd advies. Voor adviserende beroepen is het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een must. Neem daarom contact op met OranjeMN voor een onafhankelijk advies over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering ZZP
Als ZZP’er kan het belangrijk zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten naast een reguliere aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Als zelfstandige kunt u immers ook tegen claims aanlopen bij de uitoefening van uw beroep, waarbij u zelf voor de kosten opdraait. Zeker als u een overwegend adviserend beroep uitoefent, kunt u het beste uw aansprakelijkheidsverzekering ZZP uitbreiden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook als ZZP’er kunt u voor informatie en het afsluiten van deze verzekeringen terecht bij OranjeMN.

 

Een paar voorbeelden waar het aan te raden is een beroepsaansprakelijkheid verzekering te hebben

 • Een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens uw werk? 
 • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.
 • Inbreuk op een geheimhoudings- of privacyplicht.
 • Als documenten of data door uw toedoen onbruikbaar raken. 
 • Wordt u beschuldigd van smaad of laster.
 • Schade die ontstaat als u intellectuele eigendomsrechten schendt, zoals een merkrecht of auteursrecht.
 • Maandag t/m Vrijdag
  8:30 tot 18:00
 • Zaterdag
  9:00 tot 12:00

 

Bereikbaarheid voor noodgeval

 • Maandag t/m Zondag
  24/7