Tarief abonnement volmacht polissen 

 per huishouden/adres 

exclusief BTW of Assurantie Belasting

 

 

 

 Dienstverlening 

 

Oranje Basis  Oranje 1 Oranje 2 Oranje 3
       
Euro 8,70 p/maand Euro 9,72 p/maand  Euro 15,25 p/maand Euro 25,42 p/maand 
Maximaal 3 risico's Maximaal 5 risico's Maximaal 8 risico's 9 risico's of meer

 

 

       

Inventariseren van de verzekerbare risico's op het gebied van schade- verzekeringen waarmee u te maken kunt krijgen

 

Ja Ja Ja Ja

Analyse van de verzekerbare risico's die al zijn verzekerd

 

Ja Ja Ja Ja

Zichtbaar maken van de risico's die u aanvullend kunt verzekeren en ons advies om dit wel of niet te doen

 

Ja Ja Ja Ja
Bemiddeling        

Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de verzekering en de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico's en ons advies daarover

 

Ja Ja Ja Ja

Verzorgen van voorlopige dekkingen indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken

 

Ja Ja Ja Ja

Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe verzekeringen en bewaking van termijnen

 

Ja Ja Ja Ja

Verzorgen van de communicatie met de verzekeringsmaatschappijen waarbij verzekeringen moeten worden opgezegd of worden aangepast

 

Ja Ja Ja Ja

Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten en controle of inhoud conform onze aanvraag is

 

Ja Ja Ja Ja
Controle juiste premiestelling inclusief recht op premiekortingen Ja Ja Ja Ja

Archivering van de particuliere schadeverzekeringen die via ons kantoor zijn gesloten

 

Ja Ja Ja Ja
Beheer        

Archivering van particuliere schade- verzekeringen die door u via een ander finan-cieel dienstverlener zijn afgesloten dan wel rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij zijn afgesloten

 

Nee Ja Ja Ja

Periodieke controle van alle bestaande verzekeringen (zowel via ons als derden) gesloten of deze aangepast moeten worden aan veranderingen in uw situatie

 

Nee

Ja

eens in de 3 jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

Elk jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

Elk jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Periodieke controle van alle bestaande verzekeringen (zowel via ons als derden gesloten) of deze moeten worden aangepast aan nieuwe aanbiedingen in de markt

 

Nee

Ja

eens in de 3 jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

elke 2 jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

elk jaar, mits door ons kantoor geadministreerd

Online overzicht bestaande verzekeringen die via ons kantoor zijn afgesloten

 

Nee

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Administratieve verwerking van mutaties in verband met bijvoorbeeld aanpassing bezittingen, wijziging risicoadres, etc.

 

Nee

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Schadebehandeling        

Ondersteuning bij invullen schade aangifte

 

Nee

Ja

mits afgesloten via ons kantoor

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Benoeming indien wenselijk van contra- expertise

 

Nee

Ja

mits afgesloten via ons kantoor

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen

 

Nee

Ja

mits afgesloten via ons kantoor

Ja,

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij

 

Nee

Ja

mits afgesloten via ons kantoor

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

Ja

mits door ons kantoor geadministreerd

         
-Zonder abonnement is het uurtarief voor aanvullende diensten 95 Euro per uur    
-Voor aanvullende diensten met een abonnement is het uurtarief 80 Euro per uur    
-Alle boven staande abonnementen gelden voor reguliere schadeverzekeringen in volmacht.  

 Levensverzekeringen en AOV

Abonnement voor levensverzekeringen is € 7,5 per maand* Advies is € 245,- gericht op afsluiten € 125,-

AOV: Abonnement is € 213,57,- per jaar of € 18,- per mnd.* Adviesgesprek is € 250,- gericht op Afsluiten € 125,-

Een zorgverzekering is op provisiebasis. 

Abonnement uitvaartverzekering € 2,50 per polis per maand. en een adviesgesprek €125,-

*De levensverzekering en AOV abonnemneten zijn allen te sluiten in combynatie met het OranjeMN P1, P2 of P3 abonnement.

 In 2019 zal het abonnement 1,7% verhoogd worden (CPI 2018)

  • Maandag t/m Vrijdag
    8:30 tot 18:00
  • Zaterdag
    9:00 tot 12:00

 

Bereikbaarheid voor noodgeval

  • Maandag t/m Zondag
    24/7