Verzuimverzekering:


grip op ziekteverzuim

Als u mensen in dienst heeft, is de kans altijd aanwezig dat één van uw medewerkers ziek wordt. Als werkgever moet u dan wel loon doorbetalen, maximaal twee jaar lang. Maar als het ziekteverzuim onverhoopt zo lang duurt, moet u in de tussentijd wel een vervangende medewerker aanstellen, die u ook loon moet betalen. Een verzuimverzekering dekt geheel of deels de financiële gevolgen van ziekteverzuim voor uw bedrijf.

Ziekteverzuim zonder al te grote financiële gevolgen
Een verzuimverzekering zorgt ervoor dat de financiële risico’s van ziekteverzuim gedekt zijn. Een goede verzuimverzekering biedt u echter nog meer voordelen. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht een werkgever een aantal inspanningen te verrichten ter voorkoming van ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Via een verzuimverzekering kunt u gebruik maken van arbo-diensten om aan uw plichten als werkgever te voldoen, zonder dat u dat veel extra tijd en moeite kost.

Een verzuimverzekering kiezen
Welke verzuimverzekering bij uw bedrijf past, hangt onder andere af van het soort werk dat wordt verricht en het aantal medewerkers dat u heeft. Ook uw wensen op het gebied van preventie van ziekteverzuim en hulp bij re-integratie spelen natuurlijk mee. OranjeMN helpt u een passende verzuimverzekering samen te stellen, zodat u niet alleen aan uw wettelijke verplichtingen voldoet, maar ook de financiële gevolgen van ziekteverzuim binnen de perken blijven.

  • Maandag t/m Vrijdag
    8:30 tot 18:00
  • Zaterdag
    9:00 tot 12:00

 

Bereikbaarheid voor noodgeval

  • Maandag t/m Zondag
    24/7